ေလာကႀကီးနဲ႕မေၿပလည္ေသးေပမယ့္ေလာကႀကီးနဲ႔ရန္မၿဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ၾကက္ဖ

Posted: May 1, 2009 in Interview
Tags: ,

ၾကက္ဖ​ …ဆို​တာ​က​ဂီ​တေ​ရစီး​ေၾကာင္း ထဲ​မှာ​စိတ္ဝင္စား​စ​ရာ​ျဖစ္စဥ္္ေလး​ေတြ​နဲ႔ပရိသတ္အာ​ရုံ​ကို​ ဖမ္း​စား​နိုင္ခဲ့​သူ​လို႔ဆို​ရ​မှာ​ပါ​ပဲ​။                                                                   တစ္ကိုယ္ေတာ္ေခြ​မ​ထြက္ေသးပဲ​န႔ဲ သူ့႔ရဲ့႕သီခ်င္းေ​တြနဲ႔​ ပ​ရိ​သတ္​္နှ​လုံး​သား​ထဲ​ေရာက္နှင့်​ခဲ့ၿပီး ​ၿမန္မာ​ဂီ​တ​ပ​ရိ​သတ္ အမ်ားစု​ ရင္ထဲ​မှာ​သာ​မ​က​နိုင္​ငံ​ရပ္ၿခား​ထိ​သီ​ခ်င္းေ​တြ ပံ်လြင့္​ခဲ့တယ။္

ၾကက္ဖဆို​တဲ့​ နံမည္ကိုစိတ္၀င္စား​ေနၾက​သေ​လာက္ၾကက္ဖ​က​ပ​ရိ​သတ္ေရွ႕ေရာက္​မ​လာ​ခဲ့​ပါ​ဘူး​။ ၾကက္ဖေ​ပ်ာက္ေ​နခဲ့​ပါ​တယ္။

ဒီ​လို​နဲ႔ ပ​ရိ​သတ္​ စိတ္​ဝင္စား​မှု​က​ ပို​မို​အား​ေကာင္း​လာ​ခဲ့​ပါ​တယ္။ၾကက္ဖ​က​ သူ​ငယ္​ခ်င္း​ေတြနဲ႔​ အဖြဲ႕ဖြဲ႕လို႔သီ​ခ်င္းေတြ​ဆို​လိုက္​၊ တစ္ကိုယ္ေတာ္ေခြ​ အ​တြက္သီ​ခ်င္းေတြ​ သြင္းလိုက္    နဲ႕ေအးေအးေဆးေဆးပဲ..

ဒီေနရာကိုႏွိပ္ၿပီးဆက္ဖတ္ပါ..
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s