လက္ကိုင္ဖုန္းေသနတ္ ေပၚေပါက္ေနသျဖင့္ တင္းၾကပ္စြာစစ္ေဆးေန

Posted: May 26, 2011 in News
Tags: ,

လက္ကိုင္ဖုန္းေသနတ္မ်ား ေပၚေပါက္ေနသျဖင့္ ေလဆိပ္ႏွင့္ သေဘၤာဆိပ္မ်ားတြင္ စနစ္တက် စစ္ေဆး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြား ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕မွ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသိရ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလမွစ၍ လက္ ကိုင္ဖုန္းေသနတ္မ်ား ေပၚေပါက္ ေနေၾကာင္း. . . .

သတင္းရရွိသျဖင့္ ေလ ဆိပ္ ႏွင့္သေဘၤာဆိပ္ရွိ ႏိုင္ငံျခား အဝင္အထြက္ဂိတ္မ်ားတြင္ စနစ္ တက်ရွာေဖြစစ္ေဆးရန္ေလေၾကာင္း ဦးစီး ဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္သို႔ အေၾကာင္းၾကားထား ေၾကာင္း သိရ သည္။”ျပည္ပအဝင္အထြက္ေတြက ပံုမွန္စစ္ေဆးေနတာပဲ။ ခုခ်ိန္ထိ ေတာ့ လက္ကိုင္ဖုန္းေသနတ္ေတြ ေတာ့ ဖမ္းမိတယ္လုိ႔ မၾကားရဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အေသးစိတ္ စစ္ရတာ။ နည္းပညာေရာပစၥည္းပါတိုးတက္လာ တဲ့ေခတ္ဆိုေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ စစ္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ဟိုဘက္ႏုိင္ငံမွာလည္း အစစ္အေဆးမရွိဘဲ ဒီကိုေရာက္ မလာႏုိင္ပါဘူး”ဟု ေလဆိပ္ရွိ စစ္ ေဆးေရးအရာရွိတစ္ဦး ကဆိုသည္။ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသ ႀကီးအတြင္း တြင္ ေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္မ်ားသာ မက ၿမိဳ႕တြင္း ကား လမ္းေၾကာမ်ား တြင္လည္း ေရွာင္တခင္ ရွာေဖြစစ္ ေဆးျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ဓား၊စေကဘာ၊ နံခ်ပ္ကူစသည့္ လူကိုအႏရာယ္ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ေသာ ကိရိယာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္းရွိ၊ မရွိအေသးစိတ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့ သို႔ ပစၥည္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါကလက္ နက္ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရး ယူရန္စီမံခ်က္ ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Chop from : Popular News Journal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s