ေတးသီခ်င္းမ်ားကိုတစ္ဦးတည္း ဆႏၵၿဖင့္ ေရာင္းခ်ၿခင္း မၿပဳရန္ ထုတ္ၿပန္

Posted: July 3, 2011 in News

ေရး၊ဆို၊တီး၊စက္မွုဳ၊ထုတ္လုပ္ အလႊာငါးလႊာလံုး ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားကို
မိမိတစ္ဦးတည္းသေဘာၿဖင့္ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊လႊဲေၿပာင္းၿခင္း လံုး၀ မၿပဳလုပ္ရန္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတအစည္းအရံုး(ဗဟို)က
ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ဇြန္လ၂၆ရက္ေန႔က တရား၀င္ထုတ္ၿပန္ခဲ့သည္။ဂီတေလာက နယ္ပယ္ အလႊာငါးလႊာၿဖစ္ေသာ ေတးေရး၊ေတးဆို၊ေတးဂီတ၊အသံဖမ္း(စက္မွဴ)ႏွင့္ ထုတ္လုပ္/ၿဖန္႕ခ်ီသည့္ ဂီတေလာကသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္၊အႏုပညာ ခံစားခြင့္တို႕ကို အၿပည့္အ၀ ရရွိရန္ ဂီတအစည္းအရံုးက တာ၀န္ယူညွိႏွိဳင္း ေဆာင္ရြတ္မည္ ၿဖစ္ေၾကာင္းအဆိုပါအစည္းအရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးေၿပာၾကားသည္။
ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ား အပါအ၀င္ ေတးသီခ်င္းအသံုးၿပဳသူမ်ားသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတအစည္းအရံုးဗဟိုထံဆက္သြယ္ကာ
တရား၀င္ ညွဳိႏွိဳင္း၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြတ္ရမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကရွင္းၿပသည္ ။ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားၿဖစ္သည့္ FMေရဒီယို၊ ရုပ္ၿမင္သံၾကား၊ရုပ္ရွင္၊ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္း၊ေတးသီခ်င္းအဆိုၿပိဳင္ပဲြ၊တယ္လီဖုန္း RingTone ၊Internet Website ၊LED ဆုိင္းဘုတ္ စသည္တို႔တြင္ ေတးသီခ်င္း အသံုးၿပဳေနသည့္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားသည္ အစည္းအရံုးႏွင့္ ညွိႏွိုင္း၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာ ႏွုန္းထားမ်ားၿဖင့္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြတ္ရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစည္းအရံုးထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ယင္းမီဒီယာမ်ားအေနၿဖင့္ အစီအစဥ္အလိုက္ထုတ္လႊင့္မည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားကိုအစည္းအရံုးသို႔ ေပးပို႔ရမည္ၿဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ႏွုန္းထားအႏုပညာေၾကးမ်ားအတိုင္း အလႊာငါးလႊာလံုး ခံစားခြင့္ရမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္ ။
ေတးဂီတႏွင့္အသံဖမ္းႏွစ္ခုေပါင္း ၂၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းႏွင့္က်န္အလႊာမ်ားကို၂၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းအခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ ေပးအပ္ေဆာင္ရြတ္သြားမည္
ၿဖစ္ေၾကာင္း ဂီတအစည္းအရံုး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပီးေသာ္လည္းလာေရာက္ဆက္သြယ္မွု
မရွိသည့္ ပုဂၢလိကမီဒီယာ မ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြတ္မည္ကို ေမးၿမန္းရာ ၌မေၿပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း၄င္းကၿငင္းဆိုသည္ ။
“အႏုပညာဆိုတာခက္ခဲနက္နဲၿပီးအားစုိက္ရတယ္။အတတ္ပညာပိုင္းတင္ မဟုတ္ပါဘူး။အသိပညာပိုင္းပါပါတယ္။
လြယ္လြယ္မရတဲ့ အႏုပညာကို လြယ္လြယ္သံုးသြားတာက အႏုပညာဖန္တီးသူေတြအတြက္နစ္နာတယ္ “
ဟုကာလေပၚဂီတအလႊာမွအသက္၆၀အရြယ္ရွိ ေတးေရး၊ေတးဆို အမ်ုိဳးသားတစ္ဦးက သံုးသပ္ေၿပာၾကားသည္ ။
အလႊာငါးလႊာမွ အႏုပညာရွင္မ်ားကို အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ေပးၿခင္းမွာမွ်မွ်တတၿဖစ္သြားၿပီး ယခင္ကတစ္ဦးတည္းလက္၀ါးၾကီးအုပ္
အႏုပညာေၾကးရယူခဲ့သူ မ်ားသည္ ရပိုင္ခြင့္ နည္းသြားႏိုင္ၿပီး အၿခားသူမ်ား ႏွင့္ မွ်မွ်တတရႏိုင္ေၾကာင္း ေတးသံရွင္က ရန္ပိုင္စိုး ကသံုးသပ္သည္။
ဒါက ေကာင္းပါတယ္။ အကုန္လံုး လုပ္ထားတဲ့သူေတြ အကုန္လံုး ရေစခ်င္ပါတယ္ ” ဟုCherryFM မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္။
ေရဒီယိုလိုင္း တစ္ခုၿဖစ္သည့္ Cherry FM မွာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ လွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ႏွုန္းၿဖင့္ တစ္လလွ်င္အႏုပညာေၾကးသိန္း ၂၀ ေက်ာ္ကို ဂီတအစည္းအရံုးသို႔ လစဥ္ေပးသြင္းရေၾကာင္း ၄င္းကေၿပာၾကားသည္။
အခ်ိဳ႕ ဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ားက ေတးသီခ်င္းကို ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေရာင္းခ်မွဳမ်ားအၿပင္အခမဲ့အသံုးၿပဳခြင့္ေပးၾကေသာ္လည္း ဂီတအစည္းအရံုးေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းအႏုပညာေၾကးမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးေခ်ေၾကာင္း CheeryFMမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကThe Voice Weekly ၏ ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းမွဳကို ေၿဖၾကားသည္ ။
ယခင္ကဲ့သို႕ စီးပြားေရးသမားမ်ားမွာ ဥေပကၡာၿပဳကာ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္၍မရေတာ့ေၾကာင္း၊ယင္းအတြက္ အႏုပညာသမားမ်ား၏တန္ဖိုး ကိုသိလာၿပီးတန္ဖိုးရွိလာကာ အႏုပညာတန္းဖိုးၿမင့္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ဂီတေလာက အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ က်င္လည္ခဲ့သည့္ ကာလေပၚအလႊာမွ ၀ါရင့္ေတးေရးဆရာတစ္ဦးက သံုးသပ္ေၿပာၾကားသည္။
ေတးသီခ်င္းအသံုးၿပဳသူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အစိုးရဌာနမဟုတ္ေသာၿပင္ပပုဂၢလိက မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားကေတးသီခ်င္းအသံုးၿပဳရာတြင္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ညွိႏွိဳင္း တရား၀င္စာခ်ုဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အခ်ုိဳ႕ေသာ မီဒီယာလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ဂီတအႏုပညာပညာရွင္မ်ား မွာအစည္းအရံုးသို႔ တရား၀င္အေၾကာင္းၾကားၿခင္းမၿပဳပဲ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္ၿဖင့္ ေတးသီခ်င္းသံုးစြဲခြင့္မ်ားကို အေရာင္းအ၀ယ္ ၿပဳကာ ထုတ္လႊင့္ေနေၾကာင္း ၊အခ်ဳိ႕ ဂီတပညာရွင္မ်ားအေနၿဖင့္ အလႊာငါးလႊာစလံုး သက္ဆိုင္သည့္ ေတးသီခ်င္းကိုက်န္သက္ဆိုင္သူမ်ား အားအသိေပးၿခင္း မၿပဳပဲ တစ္ဦးတည္းသေဘာၿဖင့္ ေရာင္းခ်ၿခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿပႆနာမ်ား ၿဖစ္လာႏိုင္သည့္ အသိေပးေၾကၿငာခ်က္ကို
ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ တြင္ေဖာ္ၿပပါရွိသည္ ။

The Voice Weekly journal မွၿပန္လည္ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s