ၿမန္မာ့ငွက္မ်ားအေၾကာင္း ၿပပြဲ ႏွင့္ ေဟာေၿပာပြဲၿပဳလုပ္မည္

Posted: July 10, 2011 in News
Tags: ,

ရန္ကုန္၊ဇူလိုင္ ၇

ၿမန္မာ့ငွက္မ်ား၏ သဘာ၀အလွႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁၁ရက္မွ ၁၃ရက္ေန႔ အထိ

Beauty Bird of Myanmar အမည္ၿဖင့္ ၿပပြဲႏွင့္ ေဟာေၿပာပြဲတို႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းရွိ

ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမတြင္ၿပဳလုပ္မည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပြဲကို စီစဥ္က်င္းပသည့္ ShoeGalleryမွ

အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ဒါရိုက္တာ ေဒၚေမမ်ိဳးသူထံမွ သိရသည္ ။

ယင္းၿပပြဲတြင္ ၿမန္မာငွက္မ်ား၏ အလွႏွင့္ သဘာ၀အေလ့အထမ်ားကို ၿပသမည္ၿဖစ္ၿပီး ငွက္မ်ား၏

ေဂဟေဗဒစနစ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ပံု၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား အေၾကာင္း၊သစ္ေတာမ်ား အေၾကာင္းကို

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိန္းေရးဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ၊အႏုပညာမ်ားက ေဟာေၿပာၾကမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း

ဒီဇိုင္းပညာရွင္ ဦးၿမင့္ေမာင္ေက်ာ္ ထံမွ သိရွိရသည္ ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ၿပည့္ႏွစ္အတြင္း ေရႊဂံုတုိင္၊ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ သီရိခန္းမ တြင္ ၿမန္မာငွက္မ်ား ႏွင့္

ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား အေၾကာင္း ၿပပြဲႏွင့္ ေဟာေၿပာပြဲမ်ားၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ငွက္မ်ား၏ အေလ့အထဓါတ္ပံုၿပပြဲ ႏွင့္

၂၀၁၀ ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း ကမာၻ႔ေရတိမ္ေဒသမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ေဟာေၿပာပြဲ ႏွင့္ ဓာတ္ပံုၿပပြဲၿပဳလုပ္

ခဲ့ေၾကာင္း ၿမန္မာႏိုင္ငံငွက္၀ါသနာရွင္ အသင္းထံမွ သိရသည္ ။

TheVoice WeeklyNews:Vol.7/No.30 မွၿပန္လည္ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s