အာဇာနည္ေန႔ ဆႏၵ : ေဇာ္ဂ်ီ

Posted: July 19, 2011 in Legend
Tags: , ,

ငါ့ညီေၿပာင္၀င္း၊ ေမာင္သစ္ဆင္း
မင္း၏ သားႏွင့္၊ ေၿပာခ်ိန္တန္ၿပီ
လြတ္ခြင့္ ရနီး၊ လြတ္စည္ တီးမွ
ဖ်က္ဆီး ၾကံရြယ္၊ အႏၱရာယ္သည္
မဖြယ္ မရာ၊ တို႔ၿပည္ရြာ၌
ေပၚလာမေကာင္း၊ ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ။

ဖ်က္ဆီးၾကံရြယ္၊ အႏၱရာယ္တည့္
နယ္ခ်ဲ႕ ေသြးထိုး၊ ေဒါသအိုးသည္
တိုင္းက်ိဳးလိုလို၊ ဘာလိုလိုႏွင့္
ကိုယ္က်ိဳး ထဲပိုက္၊ ေမွာင္ခိုတိုက္သည္
မိုက္ခဲ့မေကာင္း၊ မိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ။

အမိုက္ကမ္းခတ္၊ သူ႔အတတ္ေၾကာင့္
လြတ္မွဴက်ိဳးပမ္း၊ ခုလတ္လမ္းတြင္
ဆန္းတို႔တစ္စု၊ တိုင္းၿပည္ၿပဳတို႔
က်ခဲ့မေကာင္း၊ က်ခဲ့ေၾကာင္း ။

ငါ့ညီေၿပာင္၀င္း၊ ေမာင္သစ္ဆင္း
မင္းကၿပန္ေၿပာင္း၊ မင့္ သားေကာင္းကို
အေၾကာင္းစံုသိ၊ မင္း၀န္ရွိ၏
ရွိပါကတဲ၊ သူ႔စိတ္ထဲ၌
တိတ္စြဲေသာက၊ စြဲေဒါသတို႔
မၾကြေစခ်င္၊ ေၿပေစခ်င္၏
ပညာအသိ၊ သတိၿဖစ္ေရး
အေတြးမွန္ကန္၊ ႏိုင္ငံလူထု
ကိုသာရွု၍
ၿပဳေစခ်င္ဘိ၊ ၿပဳပါဘိ ။ ။

ေဇာ္ဂ်ီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s