ျမန္မာ့ ဂီတေလာက၏ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း ၾကြက္ ၅ ေကာင္ ႏွင့္ ဒိန္ခဲ ဂိမ္း သီအိုရီ : ရဲျမင့္သူ

Posted: August 12, 2011 in Review
Tags: ,
by Ye Myint Thu on Tuesday, August 9, 2011 at 6:40pm

ၾကြက္ (၁)

ဒိန္ခဲကို လုပီး ေရွ  ့ဆံုးမွ ေျပးသြားသည့္ အေျပးသန္ အေကာင္ထြားေသာၾကြက္ ျဖစ္သည္။ယခင္လုယူထားေသာ ” ဒိန္ခဲေကာင္း ” ကို ပိုင္ဆိုင္လိုက္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒိန္ခဲ ထပ္မံရရိွရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲမည္သာျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး စေလအညာက ပေလြဆရာ ေခၚရာေနာက္သို ့တန္းစီလိုက္ရင္းေခ်ာက္နက္ၾကီးထဲသို ့ ဒိန္ခဲေဟာင္းၾကီး မ်ား ပိုက္ကာ ခုန္ခ်သြားေတာ့သည္ ။

ၾကြက္ (၂)

မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ ဒိန္ခဲ အလုခံရသည့္အတြက္ ေဒါသၾကီးေနေသာၾကြက္ျဖစ္သည္။ဒိန္ခဲကို သူပိုင္ ငါပိုင္လုရင္း အရံွဳးၾကီးရံွဳး ၊ အဆံုးၾကီးဆံုးခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုး မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ပီးဒိန္ခဲမွာ တိတ္တဆိတ္ ဒိုင္းနမိုက္ ကပ္ေပးလိုက္သည္ ။ အေျဖမွာ မိမိဒိန္ခဲ ျပန္လည္ရရိွျခင္း မဟုတ္ပဲ” ဒိန္ခဲလဲဆံုး ၾကြက္ေတြလဲေသ” သာျဖစ္သည္။

ၾကြက္ (၃)

သင့္တင့္ေသာ ဒိန္ခဲေ၀စုကို စားသံုးခြင့္ရေသာ ၾကြက္ျဖစ္သည္။ၾကြက္ျပိဳင္ပြဲ တြင္ ယဥ္ျပိဳင္ရမည့္ သူမွာ အမ်ိဳးအစားတူၾကြက္သာ ျဖစ္သျဖင့္အမ်ိဳးအစားကြဲ ၾကြက္မ်ားျဖင့္ရန္ဘက္ျဖစ္လိုမည္ မဟုတ္ ။ ဒိန္ခဲေရြ  ့ရာ ေျပးလိုက္ေနရသည့္ ၾကြက္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဒိန္ခဲကား သူတို ့အတြက္ မဟုတ္ေခ်။

ၾကြက္ (၄)

ဘာမွမဆိုင္သည့္ ေ၀စုကို မိွန္းယူေနသည့္ ၾကြက္ပ်င္း သာျဖစ္သည္ ။

ၾကြက္ (၅)

ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္မိေသာ ၾကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ ကို ျပန္ေၾကာက္ေနေသာၾကြက္ျဖစ္သည္။အေပါင္းအေဖာ္ ၾကြက္မ်ား၏ရန္ပြဲ ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဒိန္ခဲကို ခိုးယူရန္ႀကံသည္ ။ ဒိန္ခဲကိုႏွဳန္းေသ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္း ကလည္း  ၾကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ေပၚ ဒိန္ခဲ တင္လိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။မစားလ်င္ ငတ္မည္ ။ စားလ်င္ ေသမည္ ။

ဒိန္ခဲသည္ ၾကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ေပၚမွ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေပသည္။

 သင္ခန္းစာ ။         ။  ထိုၾကြက္ပံုျပင္ကို အတုယူပီး မ်ိဳးဆက္သစ္ၾကြက္မ်ား ညီညြတ္မွ သာ ဒိန္ခဲ ကို စားသံုးရမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s