အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿခင္း

Posted: September 26, 2011 in News
Tags:

ယခုလာမည့္ (1-10-2010)Ybar- တြင္က်င္းပမည့္ GALA party show တြင္ G-Tone ေဖ်ာ္ေၿဖမည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း
ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္
အိုးဘိုပါတီ ဟုအမည္ေပးထားၿခင္းမွာ စီစဥ္သူမ်ား၏ လြဲမွားစြာစီစဥ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

အိုးဘိုရပ္ကြက္ ၊ အိုးဘိုBEatz ႏွင့္မသတ္ဆိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္ ။ 
 
ေလးစားစြာၿဖင့္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s