ၿမန္မာႏိုင္ငံဂီတအစည္းအရံုး ( ဗဟို ) အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီၿပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ေၿမွာက္ေရးအတြက္ စိစပ္ၾကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ဖြဲ႕စည္း

Posted: June 15, 2012 in News
Tags: ,

       

  ၿမန္မာႏိုင္ငံဂီတအစည္းအရံုး ( ဗဟို ) အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီၿပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ေရးအတြက္ ဂီတအစည္းအရံုးအလႊာ အသီးသီးမွ ေရြးခ်ယ္ကာ စိစပ္ၾကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္ ဟု သတင္းရရွိသည္ ။ အဆိုပါ စိစစ္ၾကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အေနၿဖင့္ ဂီတအစည္းအရံုးအမွဳေဆာင္ ေကာ္မတီၿပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု သိရသည္ ။

” ဂီတအစည္းအရံုးအမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ ၿပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ဖို႔အတြက္ ပထမဆံုးအေၿခခံအဆင့္အေန နဲ႔ စိစစ္ၾကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းၿပီးသြားပါၿပီ ။ အဓိကေတာ့အစည္းအရံုး၀င္ေတြ အားလံုး မဲေပးခြင့္ ရဖို႔ရယ္ ၊ ေရြးခ်ယ္ခံရာမွာလည္း ေရြးခ်ယ္ခံထိုက္တဲ့သူေတြ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ဖို႕ ရယ္ကို စိစစ္ေပးသြားမွာပါ ။ ဂီတေလာကသား အားလံုးရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႕ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ၿဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြတ္သြားမွာပါ “ ဟု ဂီတအစည္းအရံုးမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းၿပခဲ့သည္ ။

စိစစ္ၾကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၿပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ နာယကလူၾကီးမ်ားအၿဖစ္စည္သူဗိုလ္ကေလးတင့္ေအာင္ ၊ စည္သူ ဦးမင္းေနာင္ ၊ စည္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ၾကီး တို႔က ေဆာင္ရြက္မည္ၿဖစ္ၿပီး မဟာဂီအလႊာ မွ အဆိုက႑တြင္ ေဒၚသင္းသင္းၿမတ္ ၊ ေဒၚ ေရႊကူနန္းႏြဲ႕ႏြဲ႕ အတီး ဦးေ႒းေအာင္ ၊ စႏၵယား ဦးေမာင္ေမာင္တုတ္ ကာလေပၚအလႊာတြင္ အဆို ဦးေအးသန္း ( မလိခ ) ၊ ဦးသန္းရီ ( ရန္ကင္း ဦးသန္းရီေလး ) အေရး ဦးေမာင္ေမာင္ေလး ၊ ဦး၀င္းေမာင္ ၊ အတီး ဦးတင္သိန္း ( ထရန္းပတ္ ) ၊ ဦးလွဆန္းဦး ၊ စတီရီယိုအလႊာတြင္ အဆို ဦးခင္ေမာင္ထူး ၊ ဦးအနဂၢ ၊ အေရး ဦးသုခမိန္လွိဳင္ ၊ ဦး R ခိုင္ ၊ အတီး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ ၊ ဦး ခ်မ္းေအး၀င္း ၊ ထုတ္လုပ္ၿဖန္႔ခ်ီအလႊာတြင္ဦးညီညီ ( လ၀န္းသစ္ ) ၊ ဦး က်င္ထြန္းေအာင္ ၊ စက္မွဳအသံဖမ္းအလႊာတြင္ ဦးၾကည္မင္းသိန္း ၊ ဦးေက်ာ္မင္း တို႔ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္း ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။ စိစစ္ၾကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ ၏ ဥကၠ႒ ၊ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္မ်ားကို အဆိုပါ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ ေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရွိရသည္ ။

ဂီတအစည္းအရံုးၿပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတြင္ အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ၅၀ ဦးႏွင့္ ဖႊဲ႕စည္းသြားမည္ၿဖစ္ၿပီး မဟာဂီတအလႊာအတြက္ အဆိုႏွင့္အတီး ၁၀ဦး ၊ ကာလေပၚအလႊာအတြက္ ေရးဆိုတီး ၁၅ ဦး ၊ စတီရီယိုအလႊာအတြက္ ေရးဆိုတီး ၁၅ဦး ၊ ထုတ္လုပ္ၿဖန္႕ခ်ီအလႊာ အတြက္ ၅ ဦး တို႔ကိုေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟုသိရသည္ ။ ဂီတအစည္းအရံုး၀င္ၿဖစ္ၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္ လွဳပ္ရွားေနသည့္ မည္သူမဆို၀င္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္ၿပီး ဂီတအစည္းအရံုး ၀င္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဆင့္ ႏွင့္ အေပ်ာ္တမ္း၀င္အဆင့္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာ မဲေပးခြင့္ရွိရမည္ ဟုသိရသည္ ။ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာအလႊာအလုိက္သာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး အဆိုႏွင့္ေတးေရး ၊ အဆိုႏွင့္အတီး စသည္ၿဖင့္ ပရိသတ္ပိုမိုအသိအမွတ္ ၿပဳသည့္အလႊာအတြက္မဲေပးခြင့္ ၊ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိမည္ ဟုသိရွိရသည္ ။

VIA:ElevenNews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s