ျပန္လည္ဖြဲ ့စည္းမည့္ ဂီတအစည္းအရံုးသစ္တြင္ ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာအျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ရရန္ တရား၀င္ေတာင္းဆိုခ်က္။

Posted: June 20, 2012 in News

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ဂီတသမားေတြဟာ Hip-Hop, R&B နဲ႔ New Rock စတဲ့ ဂီတသစ္အမ်ိဳးအစားသစ္ေတြကိုု တီထြင္ဖန္တီးေနခဲ့တာ ယခုုအခ်ိန္မွာ ဆယ္စုုႏွစ္တစ္ခုု ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ပါျပီ။ ႏွစ္စဥ္ေတးစီးရီး Album ထြက္႐ွိမႈေတြ၊ စင္ျမင့္ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြ၊ TV နဲ႔ FM ထုုတ္လ ႊင့္မႈေတြမွာ  ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ေခတ္သစ္ဂီတေတြဟာ မ်ားစြာေအာင္ျမင္ထြန္းကားေနၾကျပီး လက္႐ွိျမန္မာႏိုုင္ငံဂီတအစည္းအ႐ံုုးရဲ႕ ၀င္ေငြကိုုလည္းအစဥ္မျပတ္တိုုးျမွင့္႐ွာေဖြေပးလ်က္႐ွိပါတယ္။

 ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ဂီတအမ်ိဳးအစားသစ္ေတြဟာ ယခင္ဂီတအမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္တဲ့ မဟာဂီတ၊ ကာလေပၚ၊ စတီရီယိုု ဂီတအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ ေရးသား၊ သီဆိုု၊ တီးခတ္၊ ထုုတ္လုုပ္မႈမ်ားမွာ သေဘာသဘာ၀ တူညီမႈမ႐ွိတဲ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြကိုုလည္း က်န္တဲ့အလႊာေတြက သိ႐ွိနားလည္ ၀င္ေရာက္ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုုင္စြမ္းမ႐ွိပါဘူး။ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ဂီတသမားမ်ားရဲ႕ လက္႐ွိဂီတအစည္းအ႐ံုုးအေပၚမွာ ယံုုၾကည္မႈနည္းပါးေနျခင္းဟာ လူငယ္ေတြအေပၚ ျပည့္ျပည့္၀၀ နားလည္မႈမေပးႏိုုင္ျခင္း၊ ဂီတအမ်ိဳးအစားသစ္ေတြကိုု သေဘာထားၾကီးစြာျဖင့္ လက္ခံစဥ္းစားေပးႏိုုင္စြမ္းမ႐ွိျခင္း၊ အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့ ဂီတေစ်းကြက္ပံုုစံေတြကိုု နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈမ႐ွိျခင္း စသည္တိုု႔ေၾကာင့္လိုု႔ ႐ုုိးသားစြာျမင္မိပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ မဟာဂီတ၊ ကာလေပၚ၊ စတီရီယိုု ဂီတအလႊာမ်ားကဲ့သိုု႔ ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာ ကိုုလည္း ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဂီတအစည္းအ႐ံုုးအမႈေဆာင္အဖဲြ႕သစ္မွာထပ္မံပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းေပးသင့္ျပီး အထက္ပါအလႊာမ်ားနည္းတူ ေရး၊ ဆိုု၊ တီး အေရအတြက္မ်ားကိုုလည္း တူညီစြာသတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းေပးသင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုုကေတာ့ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဂီတအစည္းအ႐ံုုးသစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာကိုု တိုုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ေပးသင့္တဲ့အျပင္ ဂီတအစည္းအ႐ံုုးသစ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္သူျဖစ္လာမယ့္ ဥကၠဌဟာလည္း မ်ိဳးဆက္ကြာဟေတြကိုု ညွိႏိႈင္းဆက္စပ္ေပးႏိုုင္မယ့္ စတီရီယိုုအလႊာမွသာ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းတင္ျပလိုုပါတယ္။

 ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ေခတ္သစ္အလႊာ ထပ္မံထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းေပးဖိုု႔ကိုု တင္ျပတဲ့အခါတိုုင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲၾကီးၾကပ္ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔၀င္အမ်ားစုုဟာ လက္႐ွိဂီတေလာကမွာ ႐ွင္သန္လႈပ္႐ွားေနၾကတဲ့လူမ်ား မဟုုတ္ၾကတဲ့အတြက္ နားလည္လက္ခံေပးႏိုုင္စြမ္းမ႐ွိဘဲ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ေခါင္းေ႐ွာင္ျခင္းမ်ားကိုုသာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ အျမဲလိုုလိုုရင္ဆိုုင္ေနရတဲ့ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ ျပႆနာပဲျဖစ္တယ္လိုု႔ ျမင္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုုယ္စားျပဳရတဲ့ အလႊာက ႏိုုင္ငံေက်ာ္လူငယ္အဆိုုေတာ္မ်ားကိုု ျပန္လည္႐ွင္းလင္းတဲ့အခါမွာလည္း အားလံုုးက ဒီလိုုျငင္းပယ္ခံရျခင္းကိုု သေဘာတူေက်နပ္ျခင္းမ႐ွိၾကပါ။

 အဲဒီလိုုသာ အလႊာသစ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ကိုု မရ႐ွိႏိုုင္ဘူးဆိုုရင္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ နည္းပညာေခတ္ေစ်းကြက္တိုုးခ်ဲ႕မႈေတြကိုုစုုေပါင္းလုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္ ဂီတအစည္းအ႐ံုုးသစ္နဲ႔ မသက္ဆိုုင္ပဲသီးျခားရပ္တည္ျပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေျဖ႐ွင္းရမယ့္အေနအထားမ်ိဳးကိုုအလိုုအေလ်ာက္တြန္းပိုု႔သလိုုျဖစ္ေနပါတယ္။

( မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကိုယ္စား ဦးRခိုင္၊ ဦးညီညီသြင္၊ ဦးအနဂၢ ၊ ဦးခ်မ္းေအး၀င္း၊တို ့မွဦးေဆာင္ျပီး ဦးအနဂၢ မွ ေရြးေကာက္ပြဲ နာယကလူၾကီးမ်ား ႏွင့္  ပန္ၾကားေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဴ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း ေရွ ့ေမွာက္တြင္ တရား၀င္ ဖတ္ၾကားေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္)

VIA:YeMyinThu-facebookNotes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s