“ဂီတသမားလူငယ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈ ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာအား ခြင့္ျပဳၿပီ”

Posted: July 15, 2012 in Uncategorized
Tags: ,

VIA: ၿမန္မာႏိုင္ငံံဂီတအစည္းအရံုးဗဟို ၿပန္လည္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ယက္

Popular Journal
“ဂီတသမားလူငယ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈ ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာအား ခြင့္ျပဳၿပီ”

ျမန္မာႏုိင္ငံဂီတအစည္းအ႐ံုး ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပဲြအတြက္ လက္ရွိ ဂီတ အစည္းအ႐ံုးအမႈေဆာင္အဖဲြ႕၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အားကစား ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံ ေရးလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတို႔သည္ ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ ၁ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရွစ္မုိင္လမ္းဆံုရွိ ဟိုတယ္ ရန္ကုန္ တြင္ ဂီတအစည္းအ႐ံုး ျပန္လည္ေရြးေကာ…က္ေရးကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ အားလံုး၏ သေဘာထားေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေနျဖင့္ ေခတ္သစ္အလႊာႏွင့္ ေခတ္ဆန္းအလႊာတိုးေပးေရး ေဆြးေႏြးၾကရာ လူငယ္ ဂီတအႏုပညာရွင္မ်ား ဝိုင္းဝန္းေတာင္း ဆိုထားၾကေသာ ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာကို တိုးေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေခတ္သစ္အလႊာအတြက္ လူဦးေရ ၉ ဦး သတ္မွတ္ ေပး လိုက္ၿပီး ေရး၊ ဆို၊ တီး ၃ ဦးစီ ထပ္မံတိုး ခ်ဲ႕ေပးလိုက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝင္ခြင့္အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းရက္ကို ဇူလိုင္လ ၁ဝ ရက္ သတ္မွတ္ေပးထား ရာမွ လူငယ္အႏုပညာရွင္ မ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္ရန္  ဇူလိုင္၁၆၊၁၇၊၁၈ရက္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီခဲြ အခ်ိန္ထိ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ ေရြး ေကာက္ပဲြရက္ကိုမူ နဂိုသတ္မွတ္ထားေသာ ၂၄ ရက္မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိသာ သတ္မွတ္ ၿပီး စတီဒီယိုအလႊာႏွင့္အတူ ေခတ္သစ္လႊာပါ ေရြးခ်ယ္မဲေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကာလေပၚအလႊာဘက္မွ ေတာင္းဆိုထားေသာ ေခတ္ဆန္းအလႊာကိုမူေနာက္တက္မည့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သစ္လက္ထက္မွာ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ  အမႈေဆာင္အဖဲြ႕သစ္တြင္ ေခတ္သစ္အလႊာထပ္တိုးေသာ၉ဦးအပါအဝင္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕မွာ၅၉ ေယာက္ရွိမည္ျဖစ္ သည္။

ရဲရဲ၊ တြယ္တာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s