ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတအစည္းအရုံးသစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာအႏိုင္ရသူမ်ား

ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာ(အဆို)
၁။ တြတ္ပီ( The idiots) ၃၁ မဲ
၂။ ရဲေလး ၃၀ မဲ
၃။ သားစိုး ၂၅ မဲ

ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာ(အေရး)
၁။ က်ားေပါက္ ၂၄ မဲ
၂။ ျဖိဳးေလး(Snare)၁၆ မဲ
၃။ ရဲလင္းေအာင္ (Bigg-Y)၁၂ မဲ

ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာ (အတီး)
၁။ K.G.K. ၁၃ မဲ
၂။ ဦးရွည္ၾကီး Wanted ၅ မဲ
၃။ ဝီလီ Reason ၄ မဲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s