အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္မ်ား

Posted: August 28, 2012 in Uncategorized
Tags: ,

ျမန္မာနုိင္ငံဂီတအစည္းအရုံး(ဗဟို) အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္မ်ားကို ယေန႕ ေန႕လည္ ၁း၃၀ မွ ညေန ၄း၃၀ ထိ ေအာင္ျမင္စြာေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပး နုိင္ခဲ့ရာ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္မ်ားမွာ်ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္

ဥကၠ႒ – ဦးတင္ဦးေလး
အေထြေထြအတြင္း်ေရးမႈး – ေဒၚျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း
ဒု ဥကၠ႒ မ်ား အျဖစ္ ၁။ ေစာင္းဦးသိန္းဟန္ႀကီး
၂။ ဂီတစာဆို ဦးလြင္ျမင့္
၃။ ေဒၚေဟမာေနဝင္း
၄။ ဦးေရေအး
တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးမ်ားအျဖစ္
– ၁။ ဦးသက္ေဆြ
၂။ ဦးမ်ိဳးႏြယ္ေဆြ
၃။ ဦးျမင့္မိုးေအာင္
၄။ ဦးေက်ာ္လင္းထိန္ (KGK)
၅။ ဦးေက်ာ္ေဇယ် (Pro)
၆။ ဦးေဇာ္ထူးေအာင္
စည္းရုံးေရးမႈးမ်ားအျဖစ္
၁။ ေဒၚတင့္တင့္ဝင္း
၂။ ဦးမ်ိိဳးျမင့္ေလး
၃။ စႏၵရားဦးတင္ဦးေသာင္း
၄။ ဦးသားစိုး
၅။ ဦးေအးစိုး
၆။ ဦးညြန္႕လိႈင္လိႈင္
စရင္းစစ္မ်ားအျဖစ္
ေဒၚခင္ေၾကြ (လိႈင္း) နွင့္ ဦးတြတ္ပီ (Raymond)
ျပန္ၾကားေရးမႈးမ်ားအျဖစ္
တကၠသိုလ္ဦးတင္ေမာင္ဝင္း နွင့္ ဦးေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္
ဘ႑ာေရးမႈးမ်ားအျဖစ္
စႏၵရားဦးလွေအး နွင့္ ဦးမ်ိဳးေဆြ (EC)
နုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးမႈးမ်ားအျဖစ္
ေဒၚႏြဲ႕ယဥ္ဝင္း နွင့္ ဦးက်ားေပါက္
ရုံးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္
၁။ လုလင္ငယ္ေသြးဦးသန္းေအး
၂။ ဂီတာဦးေအာင္တင့္
၃။ ဦးပက္ထရစ္
၄။ ဦးရဲေလး
၅။ ဦးၿဖိဳးေလး
၆။ ဦးရွည္ႀကီး (Wanted)
တို႕ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း ဂီတညီအကိုေမာင္နွမမ်ားအား ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ အသိေပး်ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Bigg-Y
အလုပ္အမႈေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္
ျမန္မာနုိင္ငံဂီတအစည္းအရုံး(ဗဟို)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s