ဒုကၡေရာက္ကေလးမ်ားအတြက္ ရႏ္ပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲ က်င္းပမည္

Posted: November 14, 2012 in News
Tags: , , ,

 

ရန္ကုန္၊ႏို၀င္ဘာ ၁၂

ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ကေလးမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ႏွင့္
၂ရက္ေန႔တို႔တြင္ ကန္ေတာ္ၾကီး ေမွ်ာ္စင္ကြ်န္းမွာေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ား ၿပဳလုပ္သြားမည္ၿဖစ္
ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါပြဲေတာ္ကို NewZero ArtGroup ႏွင့္ British Council တို႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ၿပီး အႏုပညာ
ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ပန္းခ်ီ ၊ Installation ၊ Graffiti Art ၊ Performance Art စသည့္ အႏုပညာ
လက္ရာမ်ား ခင္းက်င္း ၿပသၿခင္းမ်ားႏွင့္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေၿဖမွဳမ်ားကို ညေန ၅နာရီမွ ၁၀ နာရီအထိ
တင္ဆက္သြားမည္ၿဖစ္ၿပီး မည္သူမဆို အခမဲ့၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အၿပင္ လူမွဳေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ က်န္းမာေရး ၊ လူမွဳေရး ၊ အသိပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား ၊
အ၀တ္အထည္ လူသံုးကုန္ ၊ ေဆး၀ါး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာေပႏွင့္ ရသစာေပ
ဆိုင္ရာ စာအုပ္ အေရာင္းၿပခန္းမ်ား ၊ ကေလးသူငယ္မ်ား လြတ္လပ္စြာပန္းခ်ီေရးဆြဲႏိုင္ေသာ
ေနရာမ်ား ၊ Face Painting ရုပ္ေၿပာင္သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားႏွင့္ ပံုတူေရးဆြဲၿခင္းမ်ား အစရွိသည့္
ေပ်ာ္ရႊင္စရာအစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ၿဖစ္သည္ ။

ထုိကဲ့သို႔ ၿပပြဲၿပဳလုပ္ရၿခင္းၿဖင့္ HIV/AIDS ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အသိပညာမ်ား ၿဖန္႕ေ၀ၿခင္း ၊
အႏုပညာႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚစဥ္းစား ဆင္ၿခင္ႏိုင္
ရန္အသိပညာေပးၿခင္းႏွင့္ လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းကို အႏုပညာၿဖင့္ အက်ိဳးၿပဳႏိုင္ေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ား
ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ေၿပာသည္ ။

ယင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ပါ၀င္ သီဆိုေဖ်ာ္ေၿဖမည့္ Hip Hop အဆိုေတာ္ ရန္ရန္ခ်မ္းက
” အႏုပညာသမား ေတာ္ေတာ္မ်ား ေၿပာေလ့ရွိတဲ့ ေပးဆပ္တယ္ ။ ေပးဆပ္တယ္ဆိုတာ ။
ဒီလုိပြဲမ်ိဳးက ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ပိုက္ဆံလည္းမရပါဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္ေပးဆပ္
တဲ့ပြဲပါ ” ဟုေၿပာသည္ ။

အထက္ပါပြဲေတာ္ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ NewZero Art Group ၊ British Council တို႔ႏွင့္
အတူ Fashion Magaizne ႏွင့္ Event Master တို႔မွလည္း အားၿဖည့္ကူညီထားငည့္ အၿပင္
အၿခားအလွကုန္ပစၥည္း ကုမၸဏီမ်ား ၊ လူ႕အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းကုမၸဏီမ်ား ၊ စားေသာက္ကုန္
ကမၸဏီမ်ား ၊ NGO မ်ားကိုလည္း Sponser အေနၿဖင့္ပါ၀င္ကူညီရန္ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း
သိရသည္ ။

ရရွေသာ ရန္ပံုေငြကို HIV ၿဖစ္ေနေသာကေလးငယ္မ်ား ၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္ လမ္းေပၚေရာက္
ေနေသာကေလးမ်ားအား လွဴဒါန္းမည္ဟုသိရသည္ ။

PN-044
Popular News Journal ( Vol.4,No.45,Nov,2012 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s