က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ” ရင္ေသြးငယ္ ” မ်ားေစာင့္ေရွာက္မွဳ ရံပံုေငြပြဲ

Posted: March 21, 2013 in Uncategorized
Tags: ,
က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ " ရင္ေသြးငယ္ " မ်ားေစာင့္ေရွာက္မွဳ ရံပံုေငြပြဲံHiphop : ရသ ၊ G-Tone ၊ CYCLONE ၊ N-Zai ၊ PBD Hood ၊ ASH ( Run YGN ) ၊ Y-Town ( Rhyme Z & Mc Phyo ) ၊ MJN ( Sar Chouk Yote , Lil'Z , Hein Htet ) ၊ Trigger ၊ Knat Ko

က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ” ရင္ေသြးငယ္ ” မ်ားေစာင့္ေရွာက္မွဳ ရံပံုေငြပြဲ
ံHiphop : ရသ ၊ G-Tone ၊ CYCLONE ၊ N-Zai ၊ PBD Hood ၊ ASH ( Run YGN ) ၊ Y-Town ( Rhyme Z & Mc Phyo ) ၊ MJN ( Sar Chouk Yote , Lil’Z , Hein Htet ) ၊ Trigger ၊ Knat Ko

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s