ဘဘဦး၀င္‌းတင္‌ ေထာင္တြင္းမွာေရးခဲ႕တဲ့ကဗ်ာ

Posted: April 21, 2014 in Legend, Uncategorized
Tags: ,

ဘဘဦး၀င္‌းတင္‌ ေထာင္တြင္းမွာေရးခဲ႕တဲ့ကဗ်ာ

က်ားရဲ
======================
ေနျပင္းလွ်င္ ႏွင္းမႈန္လွ်င္
ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ အုိက္လုိအုိက္
ခုိက္ခုိက္တုန္ ခ်မ္းလုိခ်မ္း။

အခန္းက်ဥ္းက်ဥ္း
အလင္းမ၀င္ ေလမ၀င္
ေနမျမင္ လမျမင္
လူမျမင္ သူမျမင္မွာ

ထုိင္လွ်င္ထုိင္ မထုိင္လွ်င္ေငး။
အိပ္လွ်င္အိပ္ မအိပ္လွ်င္ေတြး။

သတင္းေမးဖုိ႔ ေ၀းေရာ
သီခ်င္းကေလးမွ မဆုိရ။

စာဖတ္ဖို႔ ေ၀းေရာ
ကဗ်ာေလးမွ မစပ္ရ။

တရားေဟာဖုိ႔ ေ၀းေရာ
စကားေလးမွ မေျပာရ။

အေဟာသိကံ သံသရာ
ငါ့ကမၻာ့ ပိစိေကြး
အခန္းက်ဥ္းကေလး ပတ္ေလွ်ာက္လုိက္
သံတံခါး၀ရပ္လုိက္
တမတ္တပ္တပ္ တေနကုန္။

မေန႔ကလည္း တေနကုန္
ဒီေန႔လည္း တေနကုန္ျပန္
နက္ျဖန္လည္း ကုန္အုန္းမယ္။

ကုန္ ကုန္ ကုန္
ကုန္ခ်င္သေလာက္ ကုန္စမ္း။

တရက္ ကုန္မလား၊ တသက္ ကုန္မလား။
တလ ကုန္မလား၊ တဘ၀ကုန္မလား။
တႏွစ္ ကုန္မလား၊
တေခတ္ ကုန္မလား။

အားမေလွ်ာ့ဘူး၊ မေပ်ာ့ဘူး။
ေပျဖစ္ေတာ့ခံမယ္၊ တူျဖစ္ေတာ့ ႏွံမယ္။

အမွန္တရား တုိ႔ဘက္မွာရွိတယ္။
ျပည္သူအမ်ား တုိ႔ဘက္မွာရွိတယ္။
ကာလယႏၲရား တုိ႔ဘက္မွာရွိတယ္။
ရွင္ေတာ္ဘုရား တုိ႔ဘက္မွာရွိတယ္။

သိၾကရဲ႕လား… ဟား ဟား ဟား ဟား။
တိရိစၦာန္႐ုံက က်ားလုိ
ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ တလြန္႔လြန္႔နဲ႔
က်ားၫြန္႔တုံးေတြ ထင္ေနသလား။

မွားလုိက္တဲ့အျမင္
ဟားတုိက္လို႔ ရယ္ခ်င္စရာ။

မွတ္ထားေဟ့။
အ၀ါေပၚမွာ အနက္စင္း
မပ်က္မယြင္း ကြက္ကြက္ကြင္း။

အရွင္းသား မလဲြသေ႐ြ႕
အထင္းသား စဲြသေ႐ြ႕
က်ားရဲဟာ က်ားရဲ။

ငါလဲ အဲဒီလုိပဲကြ ေဟ့။ ။

(သတင္းစာဆရာၾကီး ဦး၀င္းတင္)

ဘဘဦး၀င္‌းတင္‌ ေထာင္တြင္းမွာေရးခဲ႕တဲ့ကဗ်ာ ၁ဘဘဦး၀င္‌းတင္‌ ေထာင္တြင္းမွာေရးခဲ႕တဲ့ကဗ်ာ ၁ ဘဘဦး၀င္‌းတင္‌ ေထာင္တြင္းမွာေရးခဲ႕တဲ့ကဗ်ာ ၂ဘဘဦး၀င္‌းတင္‌ ေထာင္တြင္းမွာေရးခဲ႕တဲ့ကဗ်ာ ၃ဘဘဦး၀င္‌းတင္‌ ေထာင္တြင္းမွာေရးခဲ႕တဲ့ကဗ်ာ ၄

photo via : Aungmyint Oo(facebook)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s